“ชวน”นิมนต์ พระธุดงค์รณรงค์สันติภาพรอบโลก ฉันเพลสนทนาสันติภาพ

วันที่ 17 มิ.ย.2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา ได้นิมนต์คณะพระธุดงค์รณรงค์สันติภาพรอบโลก ที่ประกอบด้วยพระสุธรรม นทีทอง หรือหลวงพี่หมี พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ เป็นต้น ฉันภัตตาหารเพลที่ห้องประธานรัฐสภา อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย กรุงเทพมหานคร ในการนี้มีนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานรัฐสภา และนายสามารถ มะลูลีม ปฏิบัติหน้าที่ถวายแทนเนื่องจากติดภารกิจ พร้อมกันนี้ได้พบปะบุคคลต่างๆ นายธาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ด้วย

หลังจากนั้นนายชวนได้สนทนากับคณะพระธุดงค์รณรงค์สันติภาพรอบโลกเรื่องการพัฒนาสันติภาพของโลก ตลอดจนการเดินรวมถึงเรื่องการพัฒนาหลักพระพุทธศาสนา และงานที่ทำด้านต่างๆของคณะพระธุดงค์เพื่อการพัฒนา ชาติ ศาสนา ให้ควบคู่กันไป

Cr.Supajharo Dhammaduta

Leave a Reply