คณะสงฆ์วัดเกาะแก้วบางปะหันปลูกพืชผักสวนครัวบรรเทาภัยโควิด

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า วันนี้ (18 มิ.ย.63) ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม แค-น้ำค้าง เกาะแก้วภาวนา วัดเกาะแก้ว อำเภอบางปะหัน คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอบางปะหันและท้องถิ่น นำร่องปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ 3 ไร่ ภายใต้โครงการ “ปลูกผักสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นการต่อยอดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 หลังจากตั้งโรงทานและจัดตั้งตู้พระทำนำสุข ช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้แล้ว

ล่าสุดวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีพื้นที่ ได้เชิญชวนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน หรือยังไม่ได้กลับไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ ให้ดำเนินตามวิถีพุทธ วิถีเกษตร ปลูกผักสวนครัวในพื้นที่วัดนั้นๆ และนำไปปรุงเป็นอาหาร ส่วนที่เหลือจากการปรุงอาหารในครัวเรือนแล้ว สามารถนำไปจำหน่ายคืนให้กับวัด เพื่อนำไปปะกอบอาหารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลังจากปลูกพืชผักสวนครัวที่วัดเกาะแก้วเจริญงอกงาม จะสามารถนำไปปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ถึง 100 ครัวเรือน

Cr.ภาพสถานีข่าวเอทีวี

Leave a Reply