“มจร”ร่วมจัดบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาแดนพุทธภูมิ 9 – 25 ต.ค.2562

วันที่ 6 ต.ค.2562 พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและโครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์ ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาที่ประเทศอินเดียระหว่างวันที่ 9 – 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 เพื่อปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อว่า ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและโครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์ จัดฝึกอบรมกุลบุตรก่อนเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรดังกล่าวระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2562นี้ อาตมาได้เป็นประธานในพิธีเปิดและขลิบผมนาค

Leave a Reply