พระไม่ทิ้งโยม! โรงทานเดลิเวอรี่สมเด็จวัดยานนาวาส่งตรงถึงชุมชนสู้ภัยโควิด-19

วัดยานนาวา มอบอาหารแก่ผู้ประสบความลำบาก ส่งต่อกำลังใจในสถานการณ์ Covid-19 โรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 12 เม.ย.2563 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พร้อมคณะพระธรรมวิทยากร สามเณรนิสิต และไวยาวัจกร มอบอาหารเครื่องบริโภคแก่คณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ชุมชน คือชุมชนดอนกุศลพัฒนา ชุมชนแสงจันทร์ใน ชุมชนกิ่งจันทร์ และชุมชนปู่เหลี่ยม รวมจำนวน 700 ชุด เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบความยากลำบาก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้เปราะบางทางสังคม ในสถานการณ์ Covid-19 ตามพระดำริเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดยวัดยานนาวา ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเขตสาทร ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๔ (แก้วสีบุญเรือง) สำนักอนามัย กทม. และภาคีเครือข่าย ร่วมดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยปฏิบัติตามมาตรการ มติมหาเถรสมาคม ประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้มีกุศลศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ พระมงคลวชิรากร ผจล.วัดยานนาวา และพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผจล.วัดยานนาวา โทร. 02 672 3216, 084 454 5855

Cr.เพจพระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี

Leave a Reply