“เทวัญ”ได้แล้ว! ตัวเลข 40,000 วัดกระทบภัยโควิด-19 สัปดาห์หน้าได้ความชัดเจนจาก พศ. ชง ครม.ช่วย

วันที่ 6 พ.ค.2563 เวลา 08.30 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม และเข้ากราบพระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งถือเป็นวันพระใหญ่ และเป็นวันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถวาปัจจัย จำนวน 10,000 บาท พร้อมสนับสนุนข้าวสาร และหน้ากากอนามัย จำนวน 250 ชุด แก่โรงทานวัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระบัญชาของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงมีความประสงค์ให้วัดที่มีศักยภาพจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันนี้ทางวัดได้จัดสรรแจกจ่ายให้กับ 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านบุ จำนวน 100 ชุด ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น จำนวน 50 ชุด ชุมชนจรัญ 34 จำนวน 40 ชุด ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์ จำนวน 30 ชุด และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 ชุด ซึ่งทางวัดได้ประสานความร่วมมือสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย และสำนักงานเขตบางกอกน้อย ในการจัดระเบียบการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการตรวจคัดกรอง การเข้าแถวเว้นระยะห่าง ตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการติดตามการจัดระเบียบโรงทานของวัดระฆังโฆสิตาราม นับว่าเป็นวัดต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่สำคัญคือความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ของพุทธศาสนิกชน ขอให้ประชาชนไม่ออกไปรวมกลุ่มกันที่วัด โดยสามารถสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมออนไลน์ได้ที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้นายเทวัญ กล่าวว่า วันวิสาขบูชาปีนี้ ทางมหาเถรสมาคมได้ขอความร่วมมือวัดต่าง ๆ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลือเพียงการทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น ซึ่งวัดต้องจัดที่นั่งเว้นระยะห่างกันทางสังคม 1-2 เมตร จึงอยากให้ประชาชนหันไปเวียนเทียนผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพราะวัดเกือบทั้งหมดงดกิจกรรมเวียนเทียนในปีนี้ตามมติเถรสมาคมและนโยบายรัฐบาล ซึ่งก็ถือเป็น New Normal

นายเทวัญ กล่าวด้วยว่า มีพระสงฆ์จำนวนมากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จนไม่สามารถออกบิณฑบาตรได้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมาจะมีเงินช่วยเหลือพระออกบิณฑบาตรไม่ได้ประมาณ 2,000 บาท ทั้งจากปัญหาความไม่สงบและโรคโควิด-19 ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนา กำลังสำรวจรวบรวมตัวเลขพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายทั่วประเทศกว่า 40,000 วัด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งต้องมีการคัดกรองให้ดี คาดว่าสัปดาห์หน้าได้ความชัดเจน

Leave a Reply