นาวาเอกทองย้อยไม่เดือดร้อน! ปมนักวิชาการมะกันระบุ “บาลีไม่ใช่ภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัส”

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพจทองย้อย แสงสินชัย ได้โพสต์ข้อความว่า “บาลีไม่ใช่ภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัส”?

“บาลีไม่ใช่ภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัส” – ผมอ่านพบข้อความนี้จากโพสต์ของญาติมิตรท่านหนึ่ง (๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) บอกว่าเป็นการบรรยายของสตรีชาวฝรั่ง

ญาติมิตรท่านนั้นท่านก็ไม่ได้ตั้งเป็นประเด็นอะไรขึ้นมา ท่านบอกว่า “จะภาษาอะไรก็ตาม เมื่อเราอ่านฟังศึกษาแล้วทำให้เราเข้าถึงธรรม เราก็น้อมมาไว้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต”

อนุโมทนาสาธุครับ

ผมเอามาชวนคิดต่อ

“บาลีไม่ใช่ภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัส” – น่าศึกษาว่าผู้สรุปออกมาอย่างนี้มีเจตนาจะสื่ออะไรต่อไป (ถ้ามาจากคำบรรยาย ผู้บรรยายก็อาจจะสื่อออกไปเรียบร้อยแล้ว ใครทราบรายละเอียด เอามาเล่าสู่กันฟังก็จะดีมาก)

สำหรับผม ผมไม่สนใจเลยว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสภาษาอะไร

พระพุทธเจ้าจะตรัสภาษาอะไรก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า ไม่เกี่ยวกับเรา เราสนใจเฉพาะ-พระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไร ตรงนี้ต่างหาก

เราศึกษาภาษาบาลีก็เพราะเป็นภาษาที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ เราศึกษาภาษาบาลีเพื่อจะได้ไปศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปอีกชั้นหนึ่ง และเราเชื่อว่าคำสอนที่บันทึกไว้เป็นภาษาบาลีที่เราได้พบนั้นเป็นคำสอนชั้นต้นเดิมแท้ของพระพุทธเจ้า

ใครจะบอกว่า “บาลีไม่ใช่ภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัส” ก็พูดไป เราไม่เดือดร้อนอะไร

แต่ถ้าพูดเช่นนั้นเพราะมีเจตนาจะสื่อต่อไปว่า “เมื่อบาลีไม่ใช่ภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัส ดังนั้น คำสอนที่บันทึกไว้เป็นภาษาบาลีจึงไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า” – ถ้าอย่างนี้ละก็ คงต้องคุยกันยาวละครับ

เพราะนั่นเท่ากับล้มพระไตรปิฎกบาลี และเท่ากับล้มพระพุทธศาสนาเถรวาทกันแล้ว

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

Leave a Reply