เช็คให้วุ่น!! กระแสข่าวปลด “เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช”

       วันที่ 23 พ.ย. 64  ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ มีพระสงฆ์และฆราวาสหลายรายติดต่อมายังสำนักข่าว “thebuddh.com” ทั้งวัน  เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหลังมีกระแสข่าวว่ามีการปลด “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” ออกจากตำแหน่ง “เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช” เป็นจริงหรือไม่ และรายชื่อ “กรรมการมหาเถรสมาคม” ชุดใหม่ ไม่ปรากฏชื่อของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นจริงหรือไม่

       ทีมงานข่าว thebuddh พยายามติดต่อสอบถามไปยังพระเถระทั้งระดับมหาเถรสมาคมและพระภิกษุหลายรูป หลายรูปเพียงบอกเพียงแต่ว่า “เป็นข่าวลือ” ที่ได้รับข้อมูลมาเหมือนกัน บางรูปบอกว่า “ไม่ทราบ” แต่หลายรูปสรุปตรงกันว่า หากเป็นจริงคงเกี่ยวข้องกับ “ความวุ่นวาย” การแต่งตั้ง  “พระครูเล็ก” หรือ พระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) รูปใหม่ ที่จนบัดนี้ยังไม่สามารถเข้ามาบริหารจัดการคณะสงฆ์กาฬสินธุ์ฝ่ายธรรมยุตได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิกฤติศรัทธาในพระพุทธศาสนา

  ที่ผ่านมาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เปรียบเสมือนแม่บ้านหรือ ”สังฆราชน้อย” ในฐานะตำแหน่ง “เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช” ที่ต้องบริหารจัดการกลั่นกรองกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งหากข่าวลือสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ถูกปลดออกจากตำแหน่งเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นจริง คงกระทบต่อขวัญและกำลังใจไม่เฉพาะต่อคณะสงฆ์เท่านั้น ร่วมถึงวิกฤติศรัทธาในหมู่ชาวพุทธรอบใหม่อีกด้วย..

Leave a Reply