จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มเฉลิมพระเกียรติ “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา

วันที่ 20 มี.ค. 66นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานลายผ้า “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าไทย ทุกเทคนิค นำไปสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทยนำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันนี้ จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้แก่ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชิญไปมอบให้ช่างทอผ้า และผู้ประกอบการผ้า ใช้ในการประกอบอาชีพ อาทิ

1.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ จำนวน 16 อำเภอ ช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค โดยมีนายหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี

2.จังหวัดอุดรธานี ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

3.จังหวัดระยอง ที่ศาลากลางจังหวัดระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้นายอำเภอและพัฒนาการอำเภอ จำนวน 8 อำเภอ และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าจังหวัดระยอง จำนวน 6 กลุ่ม เพื่อนำไปมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค เยาวชน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยอง โดยมี นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

4.จังหวัดนครราชสีมา ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้าและผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

5.จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้าและผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิคในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

6.จังหวัดน่าน ที่น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับ นายอำเภอ และตัวแทนคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้าในจังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

7.จังหวัดพิษณุโลก ที่ห้องรับรองสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ และกลุ่มทอผ้าในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

8.จังหวัดชัยภูมิ ที่ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับนายอำเภอทุกอำเภอพร้อมคู่สมรส และตัวแทนช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า โดยมีนางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

“เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา พระองค์พระราชทานแบบลายผ้า “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ซึ่งเป็นลายผ้าที่พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ แล้วนำมาออกแบบผสมผสานกับ “ลายดอกรัก” ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้น ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้าบาติก ประเภทที่ 2 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ามัดหมี่ ประเภทที่ 3 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ายก และผ้าบาติกลายพระราชทาน ลายที่ 3 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดเกล้าฯ ให้พัฒนา “ผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2503 เพื่อให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากล ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย จะได้ขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน และยังประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยอย่างยั่นยืนสืบไป” ปลัด มท. กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply