“วัดไทยกุสินาราประเทศอินเดีย” ปันน้ำใจแจกข้าวสารให้วัดนานาชาติ 9 วัด เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี

          เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในความดูแลของ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มอบหมายให้ พระมหาไพฑูรย์ ชาตเมโธ และคณะ นำข้าวสารไปถวายวัดนานาชาติจำนวน  9  วัด ในเมืองกุสินารา ประกอบด้วย วัดพม่า วัดศรีลังกา วัดเวียดนาม วัดกัมพูชา วัดอินเดีย 2 วัด วัดธิเบต วัดภูฎาน และ วัดเกาหลีใต้

        กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ลานพระบรมรูป ร.9 วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

Leave a Reply