เครือข่ายชาวพุทธกัดไม่ปล่อย!!.บุกยื่นขอเจ้าคณะเปิดข้อมูลหลังสำนักพุทธ ฯ บอก “ไม่รู้เรื่อง” กรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

วันที่ 23 พ.ย. 64  นายธีระ ปัดชาเขียว ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวพุทธและคณะ เดินสายยื่นหนังสือให้กับเจ้าคณะผู้ปกครองของเจ้าคณะจังหวัดที่ถูกถอดถอนทั้ง 3 รูป สืบเนื่องจากการตอบหนังสือตามการร้องขอด้วย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการโดยผู้ประสานงานเครือข่ายชาวพุทธ ได้ยื่นขอข้อมูล สาเหตุและกระบวนการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูปต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ก่อนหน้านี้  และได้รับหนังสือตอบกลับมาว่า พศ.ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด อาจมีการร้องเรียนไปยังผู้ปกครองสงฆ์โดยตรง และการสอบสวนอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ดำเนินการ

     ดังนั้นวันนี้ นายธีระ ปัดชาเขียว ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวพุทธและคณะ  จึงได้อ้างถึงคำตอบตามหนังสือของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไปยื่นสอบถามกับ พระเทพดิลก วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค 9 (ธ), พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และ พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1  เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ปกครองชั้นใกล้ชิดของอดีตเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูปเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในการถอดถอนดังกล่าว  พร้อมตั้งประเด็นคำถาม ดังนี้

    “จากข้อเท็จจริงที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แจ้งในหนังสือ ว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3  จังหวัด อาจมีการร้องเรียนไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์โดยตรง จึงไม่มีเอกสารที่จะมอบให้นั้น ผมในฐานะที่ติดตามเรื่องการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป มาตั้งแต่ต้น อยากให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้เพื่อความโปร่งใส สร้างความกระจ่างให้กับสังคม และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อความรักความสามัคคีของคนในชาติ สิ่งที่ต้องการคือต้นเรื่องมาจากใคร? ใช้บรรทัดฐานอะไรในการตัดสิน? และดำเนินการถูกต้องตามพระวินัยและขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่? ผมและเครือข่ายขอวิงวอนไปยังท่านผู้เกี่ยวข้องให้ตอบความจริงเหล่านี้ และจะมาติดตามทวงถามเมื่อถึงกำหนดเวลาต่อไป”  นายธีระ กล่าว

Leave a Reply