สมเด็จพระสังฆราชทรงยกย่องโรงทานวัดอรุณสหราชอาณาจักรช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เพจ At HeaR ได้โพสต์ข้อความว่า “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงยกย่องวัดอรุณสหราชอาณาจักร ตั้งโรงทานช่วยผู้ได้ผลกระทบโควิด-19 เมืองนอริช

พระราชมหาเจติยาภิบาล (ต่อศักดิ์ สุนฺทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในฐานะประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร กล่าวว่า ตามที่คณะสงฆ์วัดอรุณสหราชอาณาจักร และคณะศิษยานุศิษย์ ร้านอาหารไทย ในมณฑลนอร์เฟิก เมืองนอริช ประเทศอังกฤษ ร่วมกันจัดทำอาหารกล่องเพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลในเมืองนอริชตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานสู้กับโรคโควิด-19 โดยมีวัดอรุณสหราชอาณาจักร เป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชนั้น คนไทยที่ร่วมกันจัดทำอาหารต่างรู้สึกซาบซึ้งที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระดำริให้ตั้งโรงทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบความยากลำบากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่โรงพยาบาลในเมืองนอริช แสดงความขอบคุณและชื่นชมในน้ำใจของคนไทยที่ส่งมอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

พระราชมหาเจติยาภิบาล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้มีบัญชาให้ตน เข้ารับหนังสือรับสั่งสมเด็จพระสังฆราช ทรงอนุโมทนาคณะสงฆ์วัดอรุณสหราชอาณาจักร และประชาชนชาวไทยในเมืองนอริช มณฑลนอร์ฟอล์ค ในการสนับสนุนอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลต่างๆในเมืองนอริช ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งในหนังสือรับสั่งทรงอนุโมทนา ระบุว่า

ตามที่คณะสงฆ์วัดอรุณสหราชอาณาจักร พร้อมด้วยกรรมการสมาคม ศิษยานุศิษย์ และผู้ประกอบการร้านอหารไทยในมณฑลนอร์เฟิก เมืองนอริช สหราชอาณาจักร ได้ร่วมกันจัดทำอาหารกล่องส่งมอบให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ NHS Norfolk และ Nonwich University Hospitals อีกทั้งเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือชาวไทยในสหราชอาณาจักร ระหว่างสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระบาด กระทั่งเป็นที่ชื่นชมของชาวต่างชาติโดยทั่วนั้น
ความทราบฝ่าพระบาท สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้ว โปรดให้เชิญรับสั่งทรงอนุโมทนาในบุญกิริยาของคณะสงฆ์และสาธุชนผู้แผ่เมตตาการุณยธรรมอย่างไม่มีประมาณ โดยไม่จำกัดชาติ ศาสนา หรือหมู่เหล่าใด นับเป็นการสร้างเกียรติภูมิแก่ชนชาติไทย และเป็นการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา จริยาเช่นนี้ย่อมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ

Leave a Reply