“มจร” ปูพรมตั้งโรงทาน 6 แห่งทุกภูมิภาคสนองพระบัญชาพระสังฆราช

1,163 Views

          วันที่ 6 มิ.ย.64  พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า จากการที่ พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร  ได้สนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยสั่งการให้มีวิทยาเขต มจร จัดตั้งโรงทานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในเขตพื้นที่ 6 แห่งเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร เครื่องดื่มแก่โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น

          บัดนี้โรงทานวิทยาเขตขอนแก่นโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี โรงทานวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดย พระอุดมปัญญาภรณ์ รก.ผู้อำนวยการ ได้ออกให้บริการทั้งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนและให้บริการข้าวกล่องส่งถึงที่ในทุก ๆ วันซึ่งเป็นการบริการในส่วนของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ในภาคอีสาน

         ในส่วนของภาคใต้โรงทานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและจัดทำข้าวกล่องมอบถวายคณะสงฆ์จ.นครศรีธรรมราช รพ.สต.ท่าเรือ อบต. มะม่วงสองต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น   นอกจากนั้นแล้ว ผู้บริหารวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยการนำของ พระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดี ยังจะได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคออกไปเยี่ยมพระนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ เช่น พระนิสิตจากพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง พังงา พัทลุง สงขลา เป็นต้น โดยจะจัดเป็น คาราวาน ธารน้ำใจ ครอบครัว มจร อีกด้วย

       ในส่วนภาคเหนือโรงทานวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยการนำของพระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการ ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค และจัดทำข้าวกล่องไปมอบให้โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนในหลายครัวเรือนและจัดทำอาหารถวายพระสงฆ์สามเณรในทุก ๆ วันด้วย โรงทานวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ โดย พระศรีพัชโรดม  ผู้อำนวยการ ได้ร่วมมือกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกับข้าวกล่อง ให้กับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ในเขตจังหวัดเพชรบูณ์ โดยมีนายชาครินทร์ อิมอิ่นวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก สาธารณสุขอำเภอหล่มหลักพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

 

      พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า

        “สำหรับโรงทานทั้ง 6 แห่งของ มจร รวมทั้งที่ ส่วนกลางด้วยยังคงเปิดให้บริการในทุก ๆ วัน โดยมีผู้บริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตร่วมกันปรุงอาหารสด ๆส่งถึงมือในทันทีเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปก่อนและเป็นการให้กำลังใจ ให้ธรรมะไปในตัวด้วยโรงทาน มจร จะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย..”

 

Leave a Reply