“วิษณุ” หารือ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พัฒนาสินค้าฮาลาล หวังส่งออกในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

              วันนี้ ( 28 ก.ย.2563 )ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบ ประกาศนียบัตร ให้กับผู้ผ่าน การอบรมหลักสูตร “พัฒนาภาวะผู้นำศาสนายุคใหม่” รุ่นที่ 4 และหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพอิหม่าม” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 จาก 20 จังหวัด รวม 50 คน พร้อมกันนี้ มอบประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ ให้แก่ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา

               โดยนายวิษณุ มอบนโยบาย ให้กับผู้เข้าผ่านการอบรม ทั้ง 2 หลักสูตร ว่า รัฐบาลต้องขอบคุณ สำนักจุฬาราชมนตรี ที่จัดตั้ง สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามขึ้น ซึ่งเป็นไปตามดำริของจุฬาราชมนตรี ตั้งแต่ ปี 2560 โดย รัฐบาลชื่นชมการดำเนินการของหลักสูตร เพราะนายกรัฐมนตรี และรัฐบาล ต้องการให้เกิดการฝึกอบรมขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ไม่ใช่แต่เพียงด้านศาสนาอิสลามเท่านั้น เพราะฉะนั้น การที่สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม ตั้งขึ้นและมีการจัดอบรม ถือเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้นำศาสนาอิสลาม และอิหม่าม รัฐบาลต้องการให้พัฒนา และดำเนินการให้เกิดความก้าวหน้า ของหลักสูตรนี้ต่อไป

              นอกจากนี้ ตนเองได้หารือร่วมกับ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เรื่องการพัฒนาสินค้าฮาลาล ให้เป็นรูปธรรมและก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพราะปัจจุบัน ตัวเลขการส่งออก อยู่ลำดับ 9 ของโลก ทั้งๆ ที่อาหารฮาลาลของไทย ได้รับการยอมรับจากองค์การศาสนาทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังดำเนินการบางอย่างไม่ถูก จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้การส่งออกอาหารฮาลาลของไทย มีลำดับที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลต่อ ระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แต่รัฐบาลเชื่อว่า หลักศาสนาอิสลามมีหลักที่ต่อสู้กับวิกฤตได้ และผู้อบรมที่ผ่านหลักสูตรการอบรมนี้ ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ในขณะนี้ เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อ ขอขอบคุณ ผู้ดำเนินโครงการทุกท่านที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประสบความสำเร็จ และนำเอาความรู้ที่ได้รับไปสร้างสรรค์ ประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนร่วมชาติ

               พร้อมกันนี้ได้เข้าพบพล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี,พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย,นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ด้วย

 

*****************************

     ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/5963

Leave a Reply