คลื่นมหาชนร่วมงาน “วันเกิดหลวงพ่อโสธร” ครบรอบ 253 ปี “ปลัดเก่ง” ประธานพิธีสืบทอดประเพณีมหามงคล

วันที่ 4 เม.ย. 2566  เวลา 14.00 น. ที่บริเวณมณฑลพิธี วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร ครบรอบ 253 ปี โดยได้รับเมตตาจาก พระเทพรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร และพระราชภาวนาพิธาน วิ. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และคณะสงฆ์วัดโสธรวราราม วรวิหาร ร่วมประกอบพิธี โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติ เป้าเปี่ยทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี

ในการนี้ พระราชภาวนาพิธาน วิ. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้น พระภาวนาวชิรมงคล รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ ทำพิธีบวงสรวง โปรยข้าวตอกดอกไม้ และพิธีย้อนรำลึกการอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงฯ

จากนั้น พระราชภาวนาพิธาน วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อดีจปลัดกระทรวงยุติธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน อัญเชิญองค์หลวงพ่อโสธรจากน้ำขึ้นเสลี่ยงขบวนแห่เข้าประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร โดยพระสงฆ์วัดโสธรวราราม วรวิหาร จำนวน 80 รูป เจริญชัยมงคลคาถา เป็นอันเสร็จพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง เป็นพิธีอันเป็นมงคลที่จัดขึ้นเพื่อสมโภชวันคล้ายวันที่อาราธนาหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงและอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐาน ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ซึ่งชาวจังหวัดฉะเชิงเทราถือว่างานประเพณีกลางเดือน 5 เป็นงานสมโภชวันเกิดหลวงพ่อโสธรอันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจากตำนานบันทึกหลักฐานได้กล่าวว่าประเพณีดังกล่าวมีมูลเหตุมาจากตำนานหลวงพ่อโสธร ซึ่งเกิดอภินิหารลอยน้ำมาขึ้นที่หน้าวัดหงส์ หรือวัดโสธรวราราม วรวิหารในปัจจุบัน โดยชาวบ้านได้พยายามฉุดขึ้นฝั่งหลายครั้งหลายหน แต่ไม่สามารถอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงได้ จนกระทั่งมีอาจารย์ผู้มีความรู้ทางไสยศาสตร์ผู้หนึ่ง ได้ตั้งศาลเพียงตาบวงสรวง นำสายสิญจน์คล้องกับพระหัตถ์พระพุทธรูป และชักชวนชาวบ้านให้ร่วมกันจับสายสิญจน์ชักองค์พระขึ้นมา จึงสามารถอาราธนาขึ้นฝั่งได้โดยง่ายด้วยคนเพียงไม่กี่คน และอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วิหารวัดหงส์ หรือวัดโสธรวราราม วรวิหารในปัจจุบันได้เป็นผลสำเร็จ เมื่อวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ราวปี พ.ศ. 2313 สมัยต้นกรุงธนบุรี และประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีดังกล่าวต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

Leave a Reply