ดร.มหานิยมเผยผลงาน 4 ปีแห่งความไว้วางใจ 4 ปีแห่งความภูมิใจ

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 2 เปิดเผยผลงานในการทำหน้าที่ ส.ส.ตลอด 4 ปี ความว่า กระผม ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย และคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดสกลนคร เลือกตั้งที่ 2 ที่ไว้วางใจให้ผมทำหน้าที่เป็น “ผู้แทน” ของทุกท่านเมื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่ว พ.ศ. 2562 ระหว่างที่ผมดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนสมัยนี้ผมเข้าร่วมประชุมสภาครบ 100% อภิปราย ถามกระทู้ ปรึกษาหารือความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน 280 ครั้ง รวมระยะเวลา 29 ชั่วโมง 17 นาที 4 วินาที ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมาธิการทั้งหมด 10 คณะ เสนอกฎหมาย 5 ฉบับ ได้แก่

– ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ….
– ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….
– ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ. ….
– ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ….
– ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ….

และทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน 10 ด้านประกอบด้วย 1. พระพุทธศาสนา 2. แหล่งน้ำและภาคการเกษตร 3. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 4. ถนน 5. เอกสารสิทธิ์ที่ดินและที่อยู่อาศัย 6. โรคระบาดในสัตว์ (ลัมปีสกินและ ASF) 7. ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน 8. แหล่งท่องเที่ยว 9. โควิด-19 10. การมีส่วนร่วมของประชาชน

และในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เองผมก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานต่อ มีหลายสิ่งที่ยังค้างการพิจารณาที่ผมพยายามผลักดัน เช่น กฎหมายด้านพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา รวมถึงสิ่งที่ผมอภิปรายเป็นประจำในสภาคือพระต้องมีสิทธิเลือกตั้ง หากพี่น้องประชาชน เชื่อมั่นผม เชื่อมั่นพรรคเพื่อไทย การเลือกที่จะถึงนี้ผมขออาสาเป็นตัวแทนของท่านอีกครั้งและขออาสารับใช้พี่น้องต่อในฐานะ “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร”

พี่น้องเอ้ยอย่าสุไลลืมถิ่มพงษ์พี่น้องเก่า อย่าสุละเผ่าเซื้อเซื่อว่าย่องผู้อื่นดี สุดท้ายนี้ขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องประซาซนจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 2 ทุกท่าน ผมขอเป็นปากเสียงแทนพี่น้องในสภาเพื่อแก้ไขและพัฒนาสกลนครบ้านเฮาอีกสมัยเด้อครับ

#4ปีแห่งความไว้วางใจ
#ผู้แทนของท่านทุกคน #ดร_นิยมเวชกามา
#เชื่อมั่นเพื่อไทยไว้ใจมหานิยม

Leave a Reply