สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการชื่อดัง “ฟันธง” สงฆ์กาฬสินธุ์ได้แค่แสดงพลังไม่พอใจ ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้??

     วันที่ 2 ต.ค. 64  หลังจากเมื่อวานนี้  ที่วัดโสภณพัฒนาราม (วัดภูปูนในฝัน) บ้านดงบัง ต.มหาชัย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ มีพระสงฆ์คณะธรรมยุตระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลในจังหวัดได้ประชุมวาระพิเศษเร่งด่วน เพื่อค้านคำสั่งปลด พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ในการประชุมมหาเถรสมาคม โดยอ้าง “พระราชดำริ” นั้น ปรากฎการณ์ลักษณะนี้ก่อให้เกิดมีคำถามมากมาย ในวงการคณะสงฆ์และหมู่ชาวพุทธ หลังสงบเสงี่ยมมาหลายปี

      นายสมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอุษาคเนย์ ได้โพสต์เฟชบุ๊คส่วนตัวว่า

      ปีพ.ศ.2477 พระเทพกวี  (ฝ่ายธรรมยุติ) เจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรี แต่งตั้งโยกย้ายพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก โดยไม่แจ้งแก่พระญาณนายก (ฝ่ายมหานิกาย) เจ้าคณะจังหวัดฯทราบ พระญาณนายกจึงทำเรื่องร้องเรียน   พระเทพกวีอาศัยที่ตนมีอำนาจเหนือกว่า จึงสั่งปลดพระญาณนายกออกจากเจ้าคณะจังหวัด ต่อมามีเรื่องร้องเรียนพระญาณนายกอีก จนถูกถอดสมณศักดิ์ พระสงฆ์ 536 รูปจาก 43 วัด เห็นว่าพระญาณนายกไม่ได้รับความเป็นธรรม  จึงทำฎีการ้องเรียนขึ้นมา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) รักษาการแทนสมเด็จพระสังฆราชกลับตอบว่า

     “ถ้าเห็นว่าเจ้าคณะไม่เป็นธรรม ก็ให้ไปอยู่ที่อื่นเสียจากจังหวัดนครนายกและมณฑลปราจีนบุรี และโปรดให้ยกฎีกาเสีย”

ที่เล่าเรื่องนี้ ก็เพราะเห็นพระในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเพื่อประท้วงเรื่องคำสั่งปลดเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งเป็นพระธรรมยุติ แล้วตั้งพระจากจังหวัดอื่นมาดำรงตำแหน่งแทน มีพระบางรูปที่ร่วมประชุมอ้างว่า

การกระทำเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งไม่จริง  เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “เห็นโลงศพถึงหลั่งน้ำตา”

 ขอเล่าอีกนิดว่า พระญาณนายกได้รับสมณศักดิ์คืนปี พ.ศ.2488 ส่วนพระเทพกวี (ต่อมาเป็นพระราชกวี) ถูกปลดหลังมี พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2484 ซึ่งเป็นกฎหมายสงฆ์ที่เป็นประชาธิปไตย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเมืองเปลี่ยน คณะสงฆ์ก็เปลี่ยน คณะสงฆ์จะไม่เปลี่ยนไม่ว่าการเมืองจะเป็นเช่นไร ก็ต่อเมื่อคณะสงฆ์เป็นอิสระจากอำนาจรัฐ

ดังนั้นการประชุมของพระสงฆ์ที่กาฬสินธุ์ ก็แค่ปฏิกิริยาที่ไม่พอใจ แต่ทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ เพราะพวกท่านอยู่ใต้อำนาจการเมือง  เชื่อซิ!

Leave a Reply