กมธ.ศาสนา รุด เคลียร์ ปมปัญหาที่ดิน “วัดป่าบ้านตาด” จ.อุดร พร้อมวัดใกล้เคียง

 

วันที่ 15  พฤศจิกายน 2564   ที่วัดป่าบ้านตาด (วัดหลวงตามหาบัว)  จ.อุดรธานี นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อม คณะ ได้เข้าร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตัวแทนกรมศิลปากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ที่ดินจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมกับส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบึงกาฬ ใน 4 วาระประชุมคือ 1) เรื่องติดตามความคืบหน้าของถนนสาธารณะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งประชาชนทำประชาพิจารณ์มอบให้วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) 2) ติดตามการขอใช้พื้นที่ป่าของวัดถ้ำกกตู่ 3) ติดตามข้อพิพาทที่ดินที่พักสงฆ์ดินดำ 4) แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องที่พักสงฆ์ถ้ำสัจจะบารมี จ.บึงกาฬ

โดย นายเพชรวรรต เปิดเผยว่า สำหรับที่ถนนที่ผ่ากลางวัดป่าบ้านตาดในขณะนี้เป็นการดูแลจากส่วนงานท้องถิ่น ซึ่งทราบมาว่าหลังจากที่ได้รับโอนจากทางหลวงก็มิได้ใช้แต่อย่างใด จนประชาชนเห็นว่าควรยกที่ดินที่เป็นถนนถวายให้แก่วัดป่าบ้านตาด จึงได้ทำประชาพิจารณ์ (Public Hearings) ตามขั้นตอนของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1305 เพื่อเสนอเป็นลำดับชั้นต่อ ครม. เพื่อออกพระราชกฤษฎีกาต่อไป

ทั้งนี้วัดป่าบ้านตาดได้สร้างถนนขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นเพื่อมอบให้กับชุมชนด้วย ส่วนกรณีวัดถ้ำกกตู่ เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระสงฆ์เมื่อเข้าไปอยู่ในป่าจะช่วยดูแลป่าจากการลอบตัดไม้เป็นอย่างดี จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูข้อกฎหมายที่จะส่งผลให้พระสงฆ์ดูแลป่าได้ตามกรอบของกฎหมาย สำหรับที่พักสงฆ์ดินดำนั้นประชาชนได้ล้อมรั้ววัดเพื่อกันเขต ส่วนจะเป็นแนวเขตของวัดตรงไหนอย่างไรให้ชัดเจนนั้น ทางกรมศิลปากรจะใช้ดาวเทียมเพื่อสำรวจใต้พื้นดินเพื่อสำรวจวัดซึ่งมีอายุ 400 – 100 ปี

ล่าสุดสำนักงานพระพุทธศาสนาได้ดำเนินการประสานงานกับสำนักงานที่ดินให้ออกโฉนดไปส่วนหนึ่งแล้ว และที่พักสงฆ์ถ้ำสัจจะบารมี ได้เสนอให้ใช้การขอใช้พื้นที่ป่าไปแล้ว หลังจากนั้นคณะกรรมาธิการ ได้ติดตามความคืบหน้าของพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ที่วัดป่าบ้านตาดต่อไป..

Leave a Reply