สมเด็จพระวันรัตเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธธรรมคีรีศรีมงคลวัดป่าธรรมคีรี

วันที่ 16 ม.ค.2562ที่ผ่านมา สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเททองหล่อพระพุทธธรรมคีรีศรีมงคล ตามที่สมเด็จพระวันรัต ถวายพระนามโดยแปลว่า “พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุความเจริญในชีวิตแก่ชาววัดป่าธรรมคีรี” ที่วัดวัดป่าธรรมคีรี(จันดีอนุสรณ์) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่มีพระอาจารย์คม อภิวโร เป็นเจ้าอาวาส

ในการนี้มีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) พลเอกณพล บุญทับ พลเอกปริญญา สมสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 2 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอปากช่อง ร่วมในพิธีด้วย

ในพิธีพลเอกสุรยุทธ์นำอธิษฐานจิตอุทิศมหากุศลนี้ปกป้องแผ่นดิน คุ้มครองประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้ประชาชนชาวไทยพ้นทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งปวง เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เศรษฐกิจดีมีกำไรคล่องตัว ทุกท่านเจริญอยู่ในสัมมาทิฏฐิ มีธรรมะประจำใจ สงคมไทยร่มเย็นเป็นสุข สามัคคีกัน กตัญญูกตเวทีแผ่นดินไทย

 

นายวิเชียรนำผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมอนุโมทนามหากุศล และเป็นสักขีพยานบุญในการเททองหล่อพระพุทธธรรมคีรีศรีมงคล (สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องอยุธยา) โดยพร้อมเพรียงกัน

Cr.เพจนวัดป่าธรรมคีรี

Leave a Reply