“ชัชชาติ” เข้ากราบสักการะ “เจ้าคณะกทม.”

วันที่ 27มิ.ย.65 วานนี้ ณ ศูนย์วิปัสสนานานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เข้ากราบถวายสักการะ พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร”

Leave a Reply