เจ้าคณะหนองคายวัดหลวงพ่อพระใส ลุยน้ำท่วมซับน้ำตาชาวร้อยเอ็ด

วันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส พร้อมคณะประกอบด้วยกองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย มทบ.24 ตร.ท่องเที่ยวหนองคาย อสจ.กู้ภัยประจักษ์ สมาคมวิทยุสมัครเล่น สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดโพธิชัย ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพและปัจจัย ไปมอบถวายวัดและประชาชนที่ประภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอจังหาร โพธ์ชัย เขียงขัวญ ธวัชบุรี ทุ่งเขาหลวง อาจสามารถและอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการเดินทางไปมอบสิ่งของในครั้งนี้เดินทางเป็นกองคาราวานขนาดใหญ่ มีถุงยังชีพ 3,000 ถุง น้ำดื่ม 1,500 โหล ถุงผ้า 370 ถุง หมอนเสื่อนอน 380 ใบ และเงิน 50,000 บาท

พระราชรัตนาลงกรณ์ กล่าวว่า การช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะในภาวะที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ถือเป็นงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ตามนโยบายมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์จังหวัดหนองคายจึงได้รวบรวมสิ่งของเหล่านี้ออกช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นไปก่อนและไม่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น คณะจะออกเดินทางต่อไปข่วยเหลือที่จังหวัดยโสธร และอุบลราชธานีต่อไป

“เห็นชาวบ้านเดือดร้อนแล้วพระสงฆ์ก็ไม่นิ่งดูดายได้ขวนขวายช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และเมื่อได้ลงพื้นที่แล้วได้เห็นด้วยตาตัวเอง ได้เห็นความทุกข์ความยากลำบาก เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้ว ยิ่งเป็นพลังที่จะต้องช่วยเหลือทั้งในระยะต้นและระยะยาวต่อไป” เจ้าคณะจังหวัดหนองคายกล่าว

Leave a Reply