เริ่มแล้วยิ่งใหญ่ “การประชุมวันวิสาขบูชาโลก ณ เวียดนาม”

          การประชุมวันวิสาขบูชาโลกปีนี้ ณ ประเทศเวียดมนามเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาสกลวิสาขบูชาโลก ที่กำหนดให้ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 12- 14 พ.ค.นี้ ที่หอประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ ตาม จุ๊ก จ.ฮานาม ประเทศเวียดนาม

          ด้านพระธรรมาจารย์ติช ทัน เหงียว ประธานกรรมการจัดงานในส่วนของคณะสงฆ์เวียดนาม กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้มีผู้นำชาวพุทธจาก 112 ประเทศเข้าร่วม สำหรับชาวพุทธเวียดนามพร้อมแล้วที่จะต้อนรับชาวพุทธจากทั่วโลก ทั้งนี้ จากการที่ตนไปร่วมแถลงข่าวในฐานะผู้แทนของพระพรหมบัณฑิต ประธานสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก พบว่ามีผู้สื่อข่าวมากกว่า 200 คน ที่เข้าร่วมสัมภาษณ์และตั้งคำถามต่อการจัดงานด้วยความสนใจ และตื่นตัวต่อการจัดงานครั้งนี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเวียดนามกำลังตอบรับต่อการจัดงานวิสาขบูชาโลกเป็นอย่างดี จึงขอชื่นชมและขอบคุณ คณะสงฆ์ รัฐบาลและชาวเวียดนามที่เห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชา

         ส่วน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมสภา สากลวิสาขโลก เปิดเผยว่า การจัดการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เนื่อง ในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 16 ซึ่งประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ วันที่ 12- 14 พ.ค.นี้ ที่หอประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ ตาม จุ๊ก จ.ฮานาม ประเทศเวียดนาม  การจัดประชุมในครั้งนี้สื่อมวลชนและชาวพุทธเวียดนาม ตื่นตัวต่อการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก  เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเวียดนามกำลังตอบรับต่อการจัดงานวิสาขบูชาโลกเป็นอย่างดี จึงขอชื่นชมและขอบคุณ คณะสงฆ์ รัฐบาลและชาวเวียดนามที่เห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชา

        สำหรับประเทศไทยหลังจากการประชุมวันวิสาขบูชาโลกที่ประเทศเวียดนามเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วระหว่างวันที่ 15 -16 นี้ เราก็จัดเช่นเดียวกัน ณ  ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ United Nations Convention Center (UNCC) Bangkok จึงขอเชิญชวนชาวพุทธไทย เตรียมร้อนรับผู้นำชาวพุทธ นักวิชาการและสื่อมวลชนจากนานาชาติ ด้วยมิตรไมตรีเฉกเช่นเดียวกันกับชาวพุทธในเวียดนาม

        ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เป็นการปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ครั้งที่ 16  ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ ทั้งการตั้งกรรมการร่วมนานาชาติ กิจกรรมพิธีการเฉลิมฉลอง และกิจกรรมการด้านวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “คุณูปการพระพุทธศาสนาต่อภาวะผู้นำโลก และความรับผิดชอบร่วมเพื่อสังคมที่ยั้งยืน” (Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Development) ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองฮา นัม (Ha Nam)

        สำหรับหัวข้อย่อย (Sub-Themes) ในการจัดประชุมนานาชาติครั้งนี้ ประกอบด้วย 1: คุณูปการพระพุทธศาสนาต่อภาวะผู้นำโลก และความรับผิดชอบร่วมเพื่อสังคมที่ยั้งยืน(Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Development) 2: ภาวะผู้นำสติเพื่อสันติอย่างยั้งยืน (Mindful Leadership for Sustainable Peace) 3: คุณูปการพระพุทธศาสนาต่อการสร้างครอบครัวสันติสุข การดูแลสุขภาพและสังคมที่ยั้งยืน (Buddhist Approach to Harmonious, Healthcare and Sustainable Societies) 4: พุทธจริยศาสตร์ต่อการศึกษาโลก (Buddhist Approach to Global Education in Ethics) 5: การปฏิวัติอุตสาหกรรมกับพระพุทธศาสนา (Industrial Revolution and Buddhism) 6: คุณูปการพระพุทธศาสนาต่อการบริโภคอย่างรับผิดชอบและการพัฒนาอย่างยั้งยืน (Buddhist Approach to Responsible Consumtion and Sustainable Development)

                                                          *******************

 

ขอบคุณภาพ..สมหมาย สุภาษิต

Leave a Reply