“ศบค.”ยกมติ มส.สั่งทุกวัดงดจัด “เวียนเทียน” วันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย พร้อมตอบข้อซักถาม เนื่องจาก พรุ่งนี้ (6 พ.ค.) เป็นวันวิสาขบูชา ประชาชนสามารถเดินทางไปเวียนเทียนที่วัดได้หรือไม่

นายแพทย์ทวีศิลป์ ระบุว่า เบื้องต้น จากมติมหาเถรสมาคม ประกาศว่า เพื่อป้องกันทุกคนให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ งดจัดกิจกรรมที่คนมาร่วมตัวกันทุกประเภท ยกเว้นกิจของสงฆ์ พร้อมแนะนำให้เวียนเทียนพร้อมพระสงฆ์ที่บ้านในเวลา 19.00 น. ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสด

Leave a Reply