เจ้าคุณสวีเดนกราบศพหลวงพ่อคูณพระผู้อุทิศสรีรสังขารเพื่อการเรียนรู้

วันที่ 29 ม.ค.2562 พระวิเทศปุญญาภรณ์ (เจ้าคุณสวีเดน) เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน และเลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เปิดเผยว่า ได้มีโอกาสได้เข้ากราบศพพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา และรว่มฟังสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงในวันที่ 29 ม.ค.2562 ที่พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

“ช่วงที่หลวงพ่อคูณยังมีชีวิตอยู่นั้นได้มีโอกาสได้เข้าพบขอความเมตตาบารีจากท่านครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะอาพาธ โดยหลวงพ่อคูณได้มอบรูปหล่อของท่านและให้กำลังใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปตามแนวทางของสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร และมีครั้งหนึ่งสมเด็จได้เมตตาถวายพระสมเด็จยอดธงที่หลวงพ่อคูณนำมาถวายเพื่อเป็นพุทธานุสติ และในครั้งสุดท้ายได้กลับจากสวีเดนเพื่อกราบเยี่ยมหลวงพ่อคูณในห้องพัก” พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าวและว่า

ในการเดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ได้มีโอกาสเข้ากราบเยี่ยมหลวงพ่อคูณวัดหนองแวง และได้เข้าถวายรายงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปต่อเจ้าคณะจังหวัด และเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย โดยความเมตตาของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นเป็นอย่างดี

Leave a Reply