พาเข้าวัดเก็บขยะ! นิติม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาค กศ.บท. ศูนย์เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาเรียนในปีการศึกษานี้ กิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาทั้งหมดได้ตกลงกันไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการกวาดเก็บขยะในบริเวณวัดและร่วมทำบุญโดยนำอาหารมาถวายภัตตาหารเพลที่วัดบ่อพุทธาราม (วัดบ่อผุด) ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี

ก่อนถวายภัตตาหารนักศึกษาได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำอาราธนาศีล 5 เพื่อจะได้เป็นหลักปฏิบัติในการกระทำความดี ละเว้นความชั่ว โดยพระมหาทวี อาภากโร เจ้าอาวาสวัดพุทธารามได้กล่าวให้โอวาทให้ทุกคนยึดมั่นในคุณธรรมความดี การเรียนนิติศาสตร์นั้นเป็นการศึกษากฎปฏิบัติตามแบบแผนที่ทุกคนต้องเคารพร่วมกัน และรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่เห็นนักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมด้วยการให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาในครั้งนี้

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางจากตัวเมืองมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ และได้กล่าวในเปิดพิธีว่า รู้สึกชื่นชมในแนวคิดของกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักศึกษาศูนย์เกาะสมุยเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมกันสร้างบุญกุศลและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัด เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการรับน้องที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรนำไปปรับใช้ได้

ฝ่ายอาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาศูนย์เกาะสมุย ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ทุกคน พร้อมให้กำลังใจในการเรียนและต่อไปภายภาคหน้าทุกคนควรมีความรัก ความสามัคคีกันให้เหมือนดังเช่นวันนี้ เพื่อจะได้นำความรู้ไปก่อประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมต่อไป

ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูภณัช รัตนชัย บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาศูนย์เกาะสมุย ได้แสดงความยินดีที่ทุกคนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นถึงพลังในการพร้อมใจกันทำความดี ระยะเวลาอีกสี่ปีข้างหน้าจะเป็นเครื่องพิสูจน์แก่นักศึกษาน้องใหม่ที่จะต้องเดินทางต่อไปให้ถึงวันสำเร็จการศึกษา เปรียบเสมือนกับระยะทางที่พิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ซึ่งจะต้องมีเครื่องมืออันประกอบไปด้วยหลักธรรม คือ ขันติ คือ ความอดทน วิริยะ คือ ความเพียร เป็นที่ตั้งแห่งจิตอยู่เสมอ

ต่อจากนั้นอาจารย์ฐาณิตา อินทร์ดำ อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาศูนย์เกาะสมุยอีกท่านก็ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาและยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและพร้อมที่จะร่วมกันแนะนำแก้ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาตลอดไป

ปัจจุบัน นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์เกาะสมุย ได้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ชาวอำเภอเกาะสมุยได้เป็นอย่างดี และเป็นความสะดวกที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply