คณะสงฆ์เมืองปทุมธานี ปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี (ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์), ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์, ภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ, ศูนย์การค้าตลาดรังสิต, ตลาดนัดคลองถมคลองหลวงเมืองใหม่, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม จังหวัดปทุมธานี, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน, มูลนิธิธรรมกาย, องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก (V-PEACE) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และของใช้จำเป็น ส่งธารน้ำใจ มอบทาน มอบธรรม บรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี

และในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายฯ จะได้ร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบทาน มอบธรรม นำส่งกำลังใจพร้อมถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งถุงยังชีพที่เกิดขึ้นจากจิตอันเป็นกุศลของพระสงฆ์ และประชาชนจังหวัดปทุมธานี ทั้งส่วนที่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์รวบรวม และส่วนที่พุทธศาสนิกชนรวมแรงใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการร่วมกันทำบุญตักบาตรพระ 100 รูป ที่ศูนย์การค้าตลาดรังสิต และทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูป ที่ตลาดนัดนัดคลองถมคลองหลวงเมืองใหม่ แล้วพระสงฆ์มีฉันทานุมัติมอบอาหารจากการบิณฑบาตให้จัดทำเป็นถุงยังชีพนี้ จะเป็นเสมือนพลังแห่งธารกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ส่งมอบไปพร้อมกับความห่วงใยที่พระสงฆ์ และคนไทยมีให้กันและกัน อันแสดงออกว่าคนไทยมีน้ำใจให้กันเสมอ และในยามเกิดทุกข์ภัยเราจะไม่ทิ้งกัน และจะผ่านพ้นทุกข์ภัยนี้ไปด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีการมอบถุงยังชีพ เพื่อมอบทาน มอบธรรม ช่วยเหลือพระสงฆ์ และประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ โดยทางมูลนิธิธรรมกาย จะเป็นผู้ประสานและดำเนินการโดยเร่งด่วนที่สุดต่อไป

Leave a Reply