จับตา!! วันเลือกตั้ง – บิ๊กตู่ – รัฐบาลใหม่

โดย..บุญเลิศ  ช้างใหญ่

          วันเลือกตั้งหากจะเลื่อนจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ก็เลื่อนออกไปได้แค่ 2 อาทิตย์

ซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

           ถ้าเลยไปมากกว่านั้น เช่น อาทิตย์ที่ 17 หรือ อาทิตย์ที่ 24 หรือ อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม จะเกิดปัญหากับคณะกรรมการการเลือกตั้ง อันเนื่องมาจากการกำหนดห้วงเวลาไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560

มาตร 268 บัญญัติว่า

ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายใน

หนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 267 (1) (2) ( 3) และ(4) มีผลใช้บังคับแล้ว

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 267จำนวน 4 ฉบับ 2 ฉบับหลังประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้แก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. อีกฉบับ คือการได้มาซึ่งส.ว.

          นับไปอีก 150 วันก็ตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

สังเกตข้อความในมาตรา 268 ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายใน  หนึ่งร้อยห้าสิบวัน

             ขอเน้นย้ำคำว่า ให้แล้วเสร็จ

             7 เสือ กกต.ตีความว่า     หมายรวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบ   คำร้องเรียนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แล้วประกาศผลซึ่งกกต.มีอำนาจไม่เกิน 60 วันนับจากวันลงคะแนนเลือกตั้ง ไม่ใช่ 150 วันที่นับแค่วันเข้าคูหาหย่อนบัตรเลือกตั้ง

            ดังนั้น ถ้ากำนดวันเลือกช้าไปเกินไป เช่น 24 หรือ 31 มีนาคม 2562 โอกาสที่กกต.จะประกาศผลเลือกตั้งส.ส.ไม่ทันก็มีอยู่สูง เพราะเหลือเวลาให้ตรวจสอบคำร้องเรียนต่างๆว่าการเลือก ตั้งมีการทุจริตเหลือไม่ถึง 60 วัน

           ซึ่งจะนำไปสู่การร้องศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งโมฆะของผู้สมัคร และยังให้ดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง เรียกค่าเสียหาย

          นี่คือสิ่งที่หลายคนออกมาขู่และเตือนกกต.ว่าระวังติดคุก  เป็นใครก็กลัวและไม่กล้าเสี่ยง

           ทั้งนี้ การกำหนดวันเลือกตั้งให้เป็นวันไหน เป็นหน้าที่ของกกต. โดยกระทำหลังประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ในราชกิจจานุเบกษา

          เมื่อยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาออกมาก็ยับนับหนึ่งไม่ได้

          เดิมกำหนดเลือกตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับสมัครวันที่ 14 – 18 มกราคม 2562 หากขยายวันเลือกตั้งออกไปเป็นวันที่ 19 มีนาคม การเปิดรับสมัครก็จะอยู่ในช่วงปลายเดือนมาคม

          กำหนดเวลาวางไว้เช่นนี้    ถึงอย่างไรก็ไม่ทันได้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งมาจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม2562

         รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งเตรียมการมาแต่ต้นก็จะดำเนินงานพระราชพิธีฯไปจนจบสิ้น

         ส่วนพล.อ.ประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกฯหลังเลือกตั้งหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เร็วไปที่จะฟันธงเสียแต่วันนี้

/////////////////////////

Leave a Reply