วธ. – จุฬา ฯ เปิด “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ”ต่อเนื่องปีที่ 4

       เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ เวทีการแสดง สยามสแควร์ซอย 5  กรุงเทพ ฯ นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4  (The 4  bangkok Art  Festival :BAF4)”  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  รศ.ดร.จิตติศักดิ์  ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมพิธีเปิด

      นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ กล่าวว่า “กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ขับเคลื่อนนโยบายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และพร้อมนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายยุทธศาสตร์รัฐบาลคือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”   เป็นที่น่ายินดีว่าการจัดงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 แล้ว โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการเปิดพื้นที่บริเวณสยามสแควร์ให้เด็ก เยาวชนและผู้สนใจงานศิลปะมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมสู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

 นายวีระ ยังกล่าวต่ออีกว่า การจัดกิจกรรมเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ 3 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับผลการตอบรับอย่างดีจากทุกภาคส่วนและในปี 2562 นี้ ซึ่งเป็นปีที่ 4 ที่สานต่อโครงการ โดยยังให้ความสำคัญเรื่องการเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปะที่เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนให้ศิลปินมีพื้นที่จัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัยให้แก่ประชาชนและผู้ซื้อโดยตรง รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงงานศิลปะร่วมสมัย ที่สำคัญจะเป็นพื้นที่ให้ศิลปินร่วมสมัยและเยาวชนรุ่นใหม่พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยและฝึกฝนเพื่อนำองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปสร้างงานศิลปะสร้างรายได้และอาชีพ จึงหวังว่าเทศกาลศิลปะะแห่งกรุงเทพจะเป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายในการสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินและเยาวชนสร้างผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อนำไปจัดแสดงและจำหน่ายระดับนานาชาติต่อไป..”

        ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   (สศร.) กล่าวว่า “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่ 4 จัดขึ้น ทุกวันเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์ที่1 และ3 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 ณ สยามสแควร์ซอย 5  และชั้น LG สยามสแควร์วัน โดยแต่ละเดือนมีธีม (Theme) การจัดกิจกรรม ได้แก่ เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน “สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์ Wonder full -moon”  เดือนธันวาคม  “Magic Time” Christmas   ช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์” เดือนมกราคม “สีสันเทศกาลแห่งมหัศจรรย์ สวัสดีปีหมู”  เดือนกุมภาพันธ์ “LoveMyself ความรักเริ่มต้นจากตัวเรา” เดือนมีนาคม “ Hello  Summer Fashion on The Beach” เดือน เมษายน “สงกรานต์สยาม เบิกบานสงกรานต์ชุดไทยร่วมสมัย” เดือนพฤษภาคม “เรโทรไทย  ย้อนวัยอลวน” เดือนมิถุนายน “Young Art  : คนมันติท์ให้ทำไง”  และเดือนกรกฏาคม “Unilimited Creativity : ความสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด”

 กิจกรรมภายในงานจะแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้

โซนที่ 1       ตลาดนัดศิลปะร่วมสมัยจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลงานศิลปะมากมาย ตัวอย่างผลงานศิลปะ อาทิ  วาดภาพเหมือน การ์ตูนล้อเลียน ผลงานศิปละ และสินค้าทำมือ D.I.Y. ดีไซน์เก๋ ๆ  ฝีมือเยาวชน มีทั้งของใช้ ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า เครื่องประดับ รวมถึงการคัดสรรอาหารรสเด็ด รสชาติถูกปากและของกินสุดแนว สารพัดเมนูมาเอาใจวัยรุ่นชาวสยาม

โซนที่ 2  กิจกรรม Workshop และ D.I.Y. เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันประดิษฐ์และฝึกทำสิ่งของ เพื่อส่งเสริมและต่อยอดให้เป็นอาชีพได้

โซนที่ 3 เวทีโชว์การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยจากเพื่อนบ้านอาเซียน อาทิ การแสดงร้องแร๊พผลมวัฒนธรรมไทย การแสดงดนตรีสด การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยและการแสดงดนตรีอาเซียน และการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม อาทิ Food Truck และอาหารฟัวชั่นฟู๊ดเรียกได้ว่า มางานนี้ผู้ร่วมงานจะได้ครบทั้ง “ชม ชิม ช๊อฟ และเวิร์คช็อป” 

    เด็ก เยาวชนหรือประชาชนทั่วไป หากสนใจกิจกรรมแบบนี้สามารถไปเดินชมได้ตามกำหนดการที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นหรือสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02 -209 -3734   (ในเวลาราชการ)

Leave a Reply