พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ทหารไทยหัวใจสันติวิธี

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ทหารไทยหัวใจสันติวิธี : พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)

ตลอดเวลาร่วม 20 ปีที่ทำงานด้านสันติภาพด้วยกันมา ส่วนตัวมักจะทักทายพลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ​ อดีตผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระพระปกเกล้าด้วยความคุ้นเคยว่า “ลุงเอก” เสมอ

แม้จะเป็นทหารในตำแหน่งอดีตผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ แต่หัวใจลุงเอกชื่นชอบการประนีประนอม อาจกล่าวได้ว่าตัวเป็นเหยี่ยว แต่จิตใจกลับเป็นนกพิราบ ในหลายบทบาทลุงเอกได้เข้าไปทำหน้าที่เชื่อมสมานใจกลุ่มคนต่างๆ ที่บาดหมางและขัดแย้งกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดหลักสูตร 4ส แล้วนำกลุ่มคนที่เห็นต่างมานั่งเรียนในห้องเดียวกัน เพื่อเรียนรู้ที่จะหาทางอยู่ด้วยกัน และร่วมเสริมสร้างสังคมสันติสุข

ตลอด 10 ปีที่คุ้นเคยและทำงานด้านสันติภาพด้วยกันนั้น ได้ร่วมเวทีสัมมนา และออกรายการทีวีเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อเสนอและถอดบทเรียนด้านสันติภาพนับครั้งไม่ถ้วน รวมไปถึงการเชิญลุงเอกมา “เป๋ากระหม่อม” นิสิตหลักสูตรสันติศึกษาในทุกรุ่นจน ตั้งแต่ปี 2555 ภายหลังที่ได้มีการลงนาม MoU ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันพระปกเกล้าและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เคยคุยกับลุงเอกเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคภัยที่เผชิญจนทำให้ไม่สามารถสื่อสารทางเสียงได้ ลุงเอกยกคำพูดหลวงพ่อชามาเตือนใจตนเอง เรื่อง “น้ำไหลนิ่ง” แม้ร่างกายจะเผชิญหน้ากับโรคภัยไข้เจ็บ แต่ใจก็ยังนิ่ง ด้วยอำนาจของสติผ่านบทสวดมนต์ และการสมาธิที่เกิดจากการเฝ้าดูโรคภัยแต่ใจไม่ทุกข์ทรมาน

ความตายสำหรับหลายคนอาจจะดูน่ากลัว ทุกข์ทรมาน และเศร้าสร้อยสิ้นหวัง แต่สำหรับลุงเอกแล้ว การเผชิญหน้ากับความตานนั้นกลับทรงพลัง เฝ้าดูความตายโดยที่มิให้ความตายย่างกรายมาทำร้ายจิตใจ

การเป็นทหารที่เต็มไปด้วยความอดทนเข้มแข็ง ผนวกกับพลังของสันติวิธี จึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวต่อการทำให้การใช้ชีวิตของลุงเอก ทั้งก่อนเผชิญหน้ากับโรคภัยจนถึงการเผชิญหน้ากับความตายเป็นไปด้วยความองอาจ สุขุม และเยือกเย็น

ขออำนาจของสันติธรรมที่ลุงเอกได้เพียรพัฒนาและรักษามานั้น ได้โปรดอภิบาลรักษาลุงเอก ให้ไปเกิดในสุคติภพ มีทิพยวิมาน ไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใด ก็ขอให้พานพบสิ่งที่ดีงาม ตราบจนบรรลุ มรรค ผล และนิพพาน จงทุกประการด้วยเทอญฯ

Leave a Reply