“สำนึกรักบ้านเกิด” ปลัดเก่ง พร้อม แม่บ้านมหาดไทย เปิดอาคาร “สนอง ผ่องพรรณ์ จุลเจริญ”  ที่บริจาคสร้าง 5.3 ล้านบาท

วันนี้ (11 มี.ค. 66) เวลา 07:09 น. ที่โรงพยาบาลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและส่งมอบอาคารสนอง ผ่องพรรณ์ จุลเจริญ พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ โรงพยาบาลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยได้รับเมตตาจาก พระครูมุนินท์จริยานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเกาะช้าง เจ้าอาวาสวัดแหลมมะขาม เจิมอาคารและนำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด นายชัชชัย ลิ้มภักดี นายอำเภอแหลมงอบ นายแพทย์ธนพล ยิสารคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมงอบ และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูมุนินท์จริยานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเกาะช้าง เจ้าอาวาสวัดแหลมมะขาม พร้อมคณะสงฆ์อำเภอแหลมงอบ เจริญพระพุทธมนต์ อันเป็นสิริมงคลยิ่ง โดยที่มาของการส่งมอบอาคารสนอง ผ่องพรรณ์ จุลเจริญ ให้กับโรงพยาบาลแหลมงอบในวันนี้นั้น ก่อนอื่นต้องกล่าวว่า ตัวกระผมเป็นชาวแหลมงอบ เกิด เรียน เติบโตที่แหลมงอบ และเมื่อได้มารับราชการมีครอบครัวแล้วก็ไม่เคยลืมถิ่นฐานบ้านเกิด ซึ่งทุกครั้งที่ผมและภรรยา คือ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้กลับมาเยี่ยมเยียน มาพบปะญาติผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเวลามาโรงพยาบาลแหลมงอบ และโรงพยาบาลรัฐในที่ต่าง ๆ ผมและภรรยาได้เห็นพี่น้องประชาชน เห็นญาติที่มาเยี่ยมหรือเฝ้าไข้ผู้ป่วย ต้องนั่ง นอน หรือพักพิงตามทางเดินหรือไม่ก็ตามร่มเงาของอาคาร ประกอบกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องและกัลยาณมิตรได้แจ้งให้ทราบว่าโรงพยาบาลแหลมงอบนี้ มีศูนย์การแพทย์แผนไทยและเป็นศูนย์สมุนไพรแห่งแรกของจังหวัดตราด จึงมีความประสงค์จะสร้างอาคารเพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้มารับบริการแพทย์แผนไทย ซึ่งเมื่อทันทีที่ผมและภรรยาได้ทราบเรื่อง จึงได้ปรึกษาหารือกันและจึงเป็นที่มาของการสร้างอาคารสนอง ผ่องพรรณ์ จุลเจริญ โดยเริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของผมและท่านนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ที่มุ่งหวังจะยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแหลมงอบทุกคน และชาวจังหวัดตราด รวมถึงผู้มาใช้บริการ ได้มีสุขภาพชีวิตที่ดี อันถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้สมกับการเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า ขอชื่นชนโรงพยาบาลแหลมงอบที่ได้ขยายผลต่อยอดเสริมสร้างความยั่งยืน เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งยังมีการจัดทำระบบธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ของทางโรงพยาบาล เพื่อช่วยระบายน้ำท่วมขังได้อย่างรวดเร็ว และยังทำให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่รอบ ๆ พร้อมจัดทำป้ายนิเทศ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจและผู้นำชุมชนหรือภาคีเครือข่ายที่สนใจได้นำไปปรับใช้ สามารถเป็นความรู้ในการพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมงอบทุกคน รู้สึกยินดีเป็น อย่างยิ่งที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยและท่านนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดป้าย อาคารสนอง ผ่องพรรณ์ จุลเจริญ ในวันนี้ โดยโรงพยาบาลแหลมงอบ มีพื้นที่ประมาณ 15 ไร่เศษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2523 เดิมเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง และปัจจุบันขยายเป็น 30 เตียง ให้บริการประชาชนทั้งในเขตและนอกเขตอำเภอ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้ก่อตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทย ให้บริการนวดไทย นวดฝ่าเท้า อบ ประคบด้วย สมุนไพร และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีชื่อศูนย์ว่า “ชีวกบูรพา” ซึ่งเป็น ศูนย์สมุนไพรแห่งแรกของจังหวัดตราด

“ด้วยจิตอันเป็นกุศลเจตนาของท่านที่ได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 5,300,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารอาคาร สนอง ผ่องพรรณ์ จุลเจริญ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการสร้างประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแหลมงอบและประชาชนชาวตราดให้มีสุขภาพที่ดี” ผวจ.ตราด กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply