กรมสมเด็จพระเทพ ฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระวัดสระเกศ ฯ

วันที่ 30 ม.ค.65  เวลา 09.00 น. ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นประธานเททองหล่อพระประธานพระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (องค์จำลอง)  ขนาดหน้าตักกว้าง 36นิ้ว เนื้อสำริดแก่ทองแดง ซึ่งมี คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เป็นประธานจัดสร้าง  โดยมี พระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ฯ และคณะสงฆ์ในพระอาราม ถวายการต้อนรับ

ในการนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อาทิ  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นต้น พร้อมด้วยประชาชนร่วมถวายการรับเสด็จ

สำหรับพระประธานพระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (องค์จำลอง)  ขนาดหน้าตักกว้าง 36 นิ้วนี้ หลังจากหล่อเสร็จสิ้นแล้วจะนำไปประดิษฐานบริเวณพระระเบียงคตหน้าพระอุโบสถเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มากราบสักการะขอพรเป็นลำดับสืบต่อไป..

 

Leave a Reply