มาแล้ว!! กษัตริย์ซาอุดีฯ  มอบคำภีร์อัลกุรอ่านฉบับแปลไทย 50,000 เล่ม เพื่อพี่น้องมุสลิมไทยและผู้ที่สนใจ

วันที่ 29 ม.ค. 65  วันนี้เพจ “แอดชายชายแดนใต้” ได้โพสต์ข้อความว่า  ราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย โดย กษัตริย์ ซัลมาน บิน อับดุลอาซี้ด ได้มอบคำภีร์อัลกุรอ่านฉบับแปลความหมายภาษาไทย จำนวน 5 หมื่นเล่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนชาวมุสลิมในประเทศไทย  หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าเฝ้าเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร /รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. กระทรวงกลาโหมแห่งซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่ 25 ม.ค.65 ที่ผ่านมา

ซึ่งระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ได้หารือถึงข้อราชการต่างๆ เป็นสัญญาณ “ความสำเร็จในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทย – ซาอุดีอาระเบีย” อีกครั้ง ให้กลับมาอยู่ใน ‘ระดับปกติ’ อย่างสมบูรณ์อีกครั้ง ถือเป็นการสิ้นสุด 3 ทศวรรษแห่งความห่างเหิน” ดังที่คำปรากฎในเพจของนายกรัฐมนตรี

ในเบื้องต้น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะยกระดับผู้แทนทางการทูตของทั้งสองประเทศ จาก “อุปทูต” ให้กลับมาเป็นระดับ “เอกอัครราชทูต” ดังเดิม รวมทั้งจะพิจารณาจัดตั้งกลไกความร่วมมือทวิภาคี เพื่อผลักดันกรอบนโยบายและแผนความร่วมมือต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เจริญงอกงามสืบต่อไป และในโอกาสการพบหารือครั้งนี้ ได้กราบบังคมทูลเชิญมกุฎราชกุมารฯ แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ให้เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อสานต่อหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ในวันนี้ด้วย และประเมินว่าทั้งสองประเทศจะได้รับ ใน 9 ด้าน คือ

 1.การท่องเที่ยว : ขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เบื้องต้นคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ไทยไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี 2.ด้านพลังงาน 3.ด้านแรงงาน 4.ด้านอาหาร 5.ด้านสุขภาพ 6.ด้านความมั่นคง 7.ด้านการศึกษาและศาสนา8.ด้านการค้าและการลงทุน  และ 9.ด้านกีฬา

โดยล่าสุด ราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย โดย กษัตริย์ ซัลมาน บิน อับดุลอาซี้ด ได้มอบคำภีร์อัลกุรอ่านฉบับแปลความหมายภาษาไทย จำนวน 5 หมื่นเล่ม ให้แก่พี่น้องมุสลิมในประเทศไทย โดยผ่าน สำนักจุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ และกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆ เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับมุสลิมในประเทศไทย ทั้งตามมัสยิด และโรงเรียน องค์กรศาสนา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ให้ได้คุณประโยชน์ต่อไป.

 

ที่มา : @ ชายแดนใต้

Leave a Reply