พระธรรมวิมลมุนีเจ้าคณะอุดรธานีแนะทำเกษตรวิถีพุทธภายใต้หลักธรรมทำให้อายุยืน

1,769 Views

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ศาลาบุญสิงห์วัดมัชฌิมาวาสพระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุดรธานี แสดงสัมโมทนียกถาเนื่องในโอกาสพิธีฉลองอายุมงคลวัฒนะ 68 ปี 46 พรรษา โดยมีคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิการ่วมแสดงมุฑิตาสักการะจำนวนมาก

พระธรรมวิมลมุนีแสดงสัมโมทนียกถาความว่า คนเราต้องทำชีวิตให้มีความสุขด้วยการเข้าใจคนอื่นให้อภัยคนอื่นบูชาพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกเป็นผู้ให้ใครที่แก้ไขปัญหาของตัวเองได้มากคนนั้นก็จะมีความสุขคนทุกข์เพราะความไม่พอใจ โลภมาก โกรธเกลียดเครียดชิงชังและอิจฉาคนอื่นหากตัดได้หรือทำให้น้อยลงก็จะทำให้ชีวิตมีความสุข

พร้อมกันนี้พระธรรมวิมลมุนีได้บรรยายธรรมเรื่องการทำเกษตรวิถีพุทธภายใต้หลักธรรมอิทธิบาท 4 หรือหลักธรรม 4 ประการสำหรับการทำงานหรือทำสิ่งใดๆเพื่อให้งานประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ประกอบด้วยฉันทะ(ความรักและความพอใจ)วิริยะ(ความเพียร)จิตตะ(ความเอาใจจดจ่อความเอาใจใส่)และวิมังสา(การใช้ปัญญาไตร่ตรองตรวจสอบ)

พระธรรมวิมลมุนี (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ ป.ธ.5) นักธรรมเอกเปรียญธรรม 5 เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเจ้าอาวาสวัดมัฌิมาวาส(พระอารามหลวง) เดิมชื่อนายสายพงศ์ กองสินธุ์ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม2494 เป็นบุตรนายโอ๋และนางจันทร์ เป็นชาวตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ บรรพชาเมื่อวันที่15พฤษภาคม2506ณวัดศรีธาตุประมัญชาตำบลจำปีมีพระครูอดุลศีลาภรร์วัดศรีสว่างบรมสุขเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทเมื่อวันที่10พฤษภาคม2516ณวัดมัชฌิมาวาสมีพระราชพุทธมุนี(สิงห์สุหชฺโช)เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูอุตตรกิจโกศล(หริ่งฐิติปญฺโญ)เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระปรัยิติเวที(บุ่นโกวิโท)เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ด้านการศึกษาพ.ศ.2542 สำเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตพ.ศ.2553สำเร็จปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสมณศักดิ์พ.ศ.2531 เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะจังหวัดที่พระครูสิริชินวงศ์5ธันวาคมพ.ศ.2536เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่พระเมธีกิตยาภรณ์ 5 ธันวาคมพ.ศ.2542 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชธีราภรณ์สาทรกิจจานุกิจมหาคณิสสรบวรสังฆารามคามวาสี 5 ธันวาคมพ.ศ.2547เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพรัตนมุนีศรีศาสนโกศลวิมลวรกิจจาทรมหาคณิสสรบวรสังฆารามคามวาสี 5 ธันวาคมพ.ศ.2557 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวิมลมุนีศีลาจารโสภณวิมลปริยัติกิจวิธานศาสนภารธุราทรมหาคณิสสรบวรสังฆารามคามวาสี

Leave a Reply