บั้นปลายชีวิต”สุวิทย์”ปลีกการเมือง บวชเรียนบาลีจำที่วัดเขาใหญ่

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564 เพจ Suwit Khunkitti ของพระสุวิทย์ คุณกิตติ อดีตประธานที่ปรึกษาพรรคกิจสังคม อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ส.ส.ขอนแก่น 7 สมัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในหลายกระทรวงทั้งกระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) ได้โพสต์ข้อความว่า

“อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต”
เนื้อความทั้งปวง รู้ได้ด้วยอักษร
…ข้าพเจ้าจักเพียรเรียนบาลี
ใช้ร่างกายพ่อแม่มีมอบให้
ใช้แรงเรี่ยวเคี่ยวแต่ศรัทธาไทย
เรียนพระธรรม บุญให้ “บูชาธรรม”
สิโลกธิติ

กราบขอบพระคุณหลวงพี่มหาโตน อตฺถธร ปธ 3 วัดบวรฯ พระอาจารย์ มหาเพิ่มพูน สุขเวสก (สุขเวศก์) ปธ 9 และคณะพระอาจารย์จากสำนักเรียนวัดโมลีฯ ที่ขักชวนให้เรียนบาลี เพื่อจะได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าและเข้าถึงพระธรรม

พระสุวิทย์ จำอยู่ที่วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Leave a Reply