“เสฐียรพงษ์ วรรณปก”นำลูกศิษย์บวช “เณร-พระ-แม่ชีพรหมโพธิ”พุทธคยา

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ประกอบพิธีบรรพชาและบวชแม่ชีพรหมโพธิ จำนวน 6 ราย

ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตสาขาศาสนศาสตร์ นำลูกศิษย์มาประกอบพิธีบรรพชา-อุปสมบท บวชแม่ชีพรหมโพธิ และทำบุญวันเกิดอายุวัฒนมงคล ครบรอบอายุ 81 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ทั้งนี้วัดไทยพุทธคยาได้คอร์สบวชปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ยกระดับการสักการะสังเวชนียสถานจากไหว้พระสักการะพุทธสถาน #เป็นปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีรายละเอียดและ เงื่อนไขของการจะเข้าบวชและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ดังนี้

1. ควรเป็นผู้เคยเดินทางมาสักการะสังเวชนียสถาน ในแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล แล้ว 2. เป็นผู้มีความตั้งใจจะศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยผู้ชาย สามารถบวชเป็น “พระนวกโพธิ” (ภายใต้เงื่อนไขทางพระวินัยบัญญัติ) และผู้หญิงสามารถบวชเนกขัมมะเป็น “พรหมโพธิ” ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์

3. ต้องมีเวลาอย่างน้อย 10 วัน ในการบวช (ระยะเวลาการเดินทาง ควรเป็น 11 หรือ 12 วัน) 4. ในคณะควรมีอย่างน้อย 10 คน ขึ้นไป สำหรับจัดคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน โดย สามารถให้บริษัททัวร์ที่เคยใช้บริการดูแลการเดินทางได้เหมือนเดิม หรือ ให้ทางบริษัททัวร์เป็นผู้ประสานงานกับทางพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อจัดคอร์สบวชปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและโปรแกรมการเดินทางในสังเวชนียสถาน หรือ ถ้ามาเพียงลำพัง หรือ มาเป็นคณะเล็ก อาจต้องรอทางวัดเปิดคอร์สบวชปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในสังเวชนียสถาน ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน

5. ในแต่ละสังเวชนียสถาน ต้องมีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ดื่มด่ำซึมซับกับพุทธสถานอย่างเต็มที่ และ ต้องปฏิบัติกรรมฐาน ภายในวัดประจำเมืองนั้นๆ อีก 1-2 ชั่วโมง จึงต้องมีการเตรียมกำลังใจให้พร้อม

ติดต่อประสานงาน ขอคำปรึกษาเรื่องการบวชและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแดนพุทธภูมิ หรือ ขอนิมนต์พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์ ของพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้ที่

อีเมล : [email protected] หรือ [email protected]
โทร : +91 80028 24953 หรือ +91 87573 75887
ไลน์ ไอดี : lp_golf1 หรือ phradecha

Leave a Reply