เจ้าคุณประสารปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมต่างจังหวัด

วันที่ 14 ส.ค.2562 เพจพระเมธีธรรมาจารย์ – เจ้าคุณประสาร ได้โพสต์ข้อความว่า ไปเยี่ยมวัดป่าที่ต่างจังหวัด วัดมีที่เดินจงกรม กุฏิกัมมัฏฐาน เลยทดลองสาธิตการปฎิบัติ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 #เจ้าคุณประสาร”

Leave a Reply