“สมเด็จธงชัย ” อำนวยพร ปีใหม่ ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๕ นี้
ขออำนวยพรให้ทุกท่านปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย
และอันตรายต่างๆ
ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ
เจริญด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ
เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ
อิ่มเอิบด้วยความสำเร็จ สำเร็จสมความสมปรารถนา
ทุกท่านที่ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบธรรมแล้วไซร้
ก็ขอให้ประสบความสำเร็จ ตลอดไปด้วยเทอญ

 

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
วัดไตรมิตรวิทยาราม

 

Leave a Reply