“กรมศิลป์” สั่งระงับ ปรับภูมิทัศน์ลานโพธิ์ “วัดสระเกศ” แล้ว

วันที่ 7 สิงหาคม 2566  นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า หลังจากที่มีกระแสข่าวแสดงความเป็นห่วงกรณีวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ปรับภูมิทัศน์เทคอนกรีตเต็มลาน หวั่นส่งผลกระทบต่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 200 ปี และต้นไม้อื่น ๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งฝากกรมศิลปากรช่วยดูแลนั้น ได้มอบหมายให้ ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการปรับภูมิทัศน์เข้าสำรวจพื้นที่และพบกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อถวายคำแนะนำ โดยเบื้องต้นได้ให้ทางวัดระงับการดำเนินการ และให้สกัดคอนกรีตที่เทบริเวณลานต้นพระศรีมหาโพธิ์ออกก่อน

ทั้งนี้ กรมศิลปากรขอให้ทางวัดส่งรูปแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานต้นพระศรีมหาโพธิ์ และการปลูกต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวให้กรมศิลปากร เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนอนุญาตให้ดำเนินการตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งขณะนี้วัดสระเกศ ได้ระงับการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว

สำหรับ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” วัดสระเกศ มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี เป็นต้นโพธิ์ที่มีประวัติความเป็นมาเชื่อมโยงไปถึงสมัยพุทธกาล ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลังกา และโปรดฯ ให้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์ไปปลูกที่ลังกาด้วย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้ส่งสมณทูต โดยมีพระอาจารย์ดีกับพระอาจารย์เทพจากวัดสระเกศ เป็นหัวหน้าสมณทูตออกไปสืบพระศาสนาที่ลังกาทวีป กษัตริย์ลังกาได้พระราชทานหน่อต้นโพธิ์ลังกาพันธุ์พระศรีมหาโพธิ์มาถวายรัชกาลที่ 2 จำนวน 3 หน่อ ทรงโปรดให้ปลูกไว้ที่วัดสุทัศน์ วัดมหาธาตุ และหน้าพระอุโบสถ วัดสระเกศ โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานน้ำสรงต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันสงกรานต์ จึงนับเป็นโบราณราชประเพณีปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

Leave a Reply