“วัดพระธรรมกาย” มุทิตาผู้สอบได้ ป.ธ.9 ปีที่ 35 ถวายทุนแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ และถวายสังฆทาน 2,000 วัด  รวมทั้ง 323 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 วานนี้ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 8  เป็นประธานสงฆ์ในพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 35 จำนวน 60 รูป มอบผ้ามณีเศวตพัสตร์ ผู้สอบได้บาลีศึกษา 9 จำนวน 1 ท่าน พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีทั่วประเทศ ปีที่ 19 จำนวน 109 แห่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2.5 ล้านบาท โดยได้อาราธนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และเจ้าสำนักเรียนกว่า 2,000 วัดเป็นเนื้อนาบุญ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กล่าวว่าวัดพระธรรมกายได้จัดถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจนถึงวันนี้เป็นปีที่ 19 ครั้งที่ 164 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) นอกจากนี้ยังได้มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้เป็นปีที่ 16 ครั้งที่ 129 โดยมีผู้แทนคณะครูจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับมอบทุนครั้งนี้

“วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยดำริหลวงพ่อธัมมชโย ได้จัดให้มีพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ ป.ธ.9 มาเป็นปีที่ 35 แล้ว ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์แผนกพระบาลีให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป พร้อมทั้งถวายทุนและโล่เกียรติยศเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติให้กำลังแก่สำนักเรียนบาลีที่มีผู้สอบได้เป็นจำนวนมากตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละปี ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนด้านการศึกษาในพระพุทธศาสนาแล้ว เนื่องในวันนี้เป็นวันสมาธิโลก สาธุชนที่มาร่วมพิธียังได้ร่วมใจกันปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา เพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขภายใน อันเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพภายนอกให้เกิดขึ้น และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมนั่งสมาธิใน โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพ “รวมใจทำสมาธิ 1 ล้าน คน เพื่อสร้างสันติภาพโลก

Leave a Reply