พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุมร่วมกรมการศาสนา เตรียมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติข้ามปี

วันที่ 2 พ.ย. 64 เวลา 13.40 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร. ประชุมหารือการจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีในมิติต่างประเทศ กับผู้แทนของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นำโดย นายศักดิ์เพชร ยานะแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ พร้อมคณะ ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

Leave a Reply