สมัครด่วน!! “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานทุนเรียนต่อป.โท – เอก ต่างประเทศจำนวน 10 ทุน

วันที่ 20 มิ.ย. 67  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประกาศเรื่อง รับสมัครพระภิกษุและสามเณรเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับ “ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์” ทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบที่ 2)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mbu.ac.th/news/post-10662/

Leave a Reply