เช็ครายชื่อพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ ประโยค ป. ธ. 9 ดังคาด “วัดโมลีฯ” แชมป์

วันที่ 12 มีนาคม 2566  ณ  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม  แม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศจำนวนพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช 2565 ดังมีรายละเอียดดังนี้

 

สำหรับรายชื่อผู้สอบได้ป.ธ. 9 มีดังนี้

Leave a Reply