ชาวชัยบาดาลและชาวไทยในสหรัฐฯ ช่วยน้ำท่วมอุบลฯผ่านม.สงฆ์’มจร’

วันที่ 23 กันยายน 2562 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้รับมอบหมายจากพระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร ได้เดินทางไปที่โรงเรียนนารายณ์วิทยา อ.ชัยยาดาล จ.ลพบุรี เพื่อรับมอบปัจจัยจำนวน 10,2700 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปมอบถวายพระสงฆ์และมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมหนักอยู่ในขณะนี้ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

จากคณะผู้บริจาคประกอบด้วยนางน้ำทิพย์ วรปัญญา บริษัทนิยมชัย กรุ๊ฟ ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา อาจารย์รัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนนารายณ์วิทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล นายกสโมสรไลออนส์ลำนารายณ์และคณะ สมาชิกกิ่งกาชาดชัยบาดาล โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิเขียรบุรี

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้พระครูวิเทศกัลยาณธรรม(ฐิติกร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลล์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมคณะกรรมการบริหารวัด(บอร์ดวัดพระธาตุฯ) พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมของคนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันบริจาคผ่านอาตมาอีกจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยผู้เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ด้วย

“อาตมาขออนุโมทนาขอบคุณในนำ้ใจของทุกคนแทนพระสงฆ์และชาวบ้านที่ประสบภัยหนักอยู่ในขณะนี้ ทุกคนที่ร่วมบริจาคปรารถนาที่จะช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมชาติพ้นจากทุกข์ลำบากยากเข็ญ อาตมาขอยืนยันว่าจะรีบนำปัจจัยสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคที่ท่านร่วมบริจาคในครั้งนี้ไปถวายพระสงฆ์และมอบให้กับมือชาวบ้านในเขตจังหวัดอุบลราขธานีโดยเร็วให้สมกับความประสงค์ของทุกท่านทุกคน” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว

Leave a Reply