“สมเด็จธีร์” พบประธานาธิบดีฝรั่งเศส ถกสันติภาพโลก พร้อมขอสนับสนุนวัดพระเชตุพน กรุงปารีส

วันที่ ๙ พฤศจิกายน๒๕๖๖  สมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในฐานะประธานสำนักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้เข้าพบ นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามคำเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีพระศรีวชิรธรรมวิเทศ ประสงฆ์วัดพระเชตุพน กรุงปารีส นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์ อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และนายวชิญ หยาดผกา ล่ามประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เข้าร่วมด้วย ณ ห้องทำงานทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

 การพบหารือเป็นไปอย่างฉันท์มิตรซึ่งใช้เวลา ๔๕ นาที โดยได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย การเจริญสัมพันธไมตรี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และการสนับสนุนให้เกิดสันติภาพในโลกจากการนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติ

 

 

ที่มา :พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี

 

Leave a Reply