ชาวรัฐฉานวิจารณ์แซด!! พฤติกรรม “ครูบาบุญชุ่ม”

วันที่ 21 ตุลาคม 2566  เพจ “Banjob Bannaruji – บ้านบรรณรุจิ” ซึ่งเป็นเพจส่วนตัวของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ได้โพสต์ข้อความถึงพฤติกรรมของครูบาบุญชุ่ม ที่ไปร่วมทำกิจกรรมกับคนมุสลิมถึงความไม่เหมาะสม แต่ไม่มีพระสงฆ์หรือชาวพุทธในรัฐฉาน กล้าตักเตือน เนื่องจากครูบาบุญชุ่มเป็นผู้ได้รับความเคารพนับถือและมีคนศรัทธาอย่างกว้างขวางในขณะเดียวกับครูบาบุญชุ่มอ้างว่าเป็นพระสงฆ์ ได้ รายละเอียดมีดังนี้

พระไทยใหญ่ฝากคณะสงฆ์ไทย  เตือน ครูบาบุญชุ่ม เรื่องการทำตัวคลุกคลีไม่เหมาะสมกับต่างศาสนาในรัฐฉาน

ทำให้เกิดความไม่พอใจแก่คณะสงฆ์ไทยใหญ่และคณะสง์พม่า แต่ยังไม่กล้าเตือนอะไรรุนแรง เพราะเกรงกระทบความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ไทย  เนื่องจากครูบาบุญชุ่มอ้างว่าเป็นพระไทย เวลาที่ถูกตักเตือนจากคณะสงฆ์ในรัฐฉาน อีกทั้งยังมีผู้นับถือเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ฝ่ายรัฐฉานยังเกรงใจ

การไปเยี่ยมศาสนสถานไม่มีปัญหา แต่ที่ชาวพุทธพม่าและไทยใหญ่รับไม่ได้คือการแสดงการเคารพแบบศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นเรื่องไม่มีพระสงฆ์เถรวาทที่ไหนทำ  และก็ไม่มีเช่นกันที่คนมุสลิมจะแสดงการทำความเคารพเช่นนั้นต่อสิ่งเคารพของศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ

การกระทำของครูบาบุญชุ่มจึงเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม แม้แต่ฆราวาสชาวพุทธก็ไม่ทำเพราะเท่ากับยกศาสดาอื่นขึ้นเสมอศาสดาตน ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง   ฝากชาวพุทธไทยช่วยกันพิจารณา

Leave a Reply