วัดพระธรรมกาย ชวนจุดโคมประทีป วันมาฆบูชา ผ่าน Metaverse

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า หลังจากที่วัดพระธรรมกายได้เชิญชวนสาธุชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีผ่าน Metaverse เพื่อต้อนรับพุทธศักราช 2565 ซึ่งมีผู้มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีผ่าน Metaverse กว่า 20,000 คน

วัดพระธรรมกายจึงได้ปรับปรุงกิจกรรมบุญผ่าน Metaverse โดยในวันมาฆบูชาที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ทางวัดพระธรรมกายจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วม “จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ผ่านโลกเสมือนจริง” (Metaverse) ได้ทางเว็ปไซต์ https://meta.dmc.tv

โดยในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจุดประทีป สามารถเลือกตัวละครสวมชุดขาวได้ 5 ตัว ได้แก่ บุญธิกา, มหาสมบัติ, ทรัพย์สิริ, สุขะพลัง และ สิริโฉม โดยนอกจากจุดประทีปแล้ว ยังสามารถเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์ที่ชื่อว่า “เมตตาเจดีย์” (Metta Cetiya) โดยเลือกโคมประทีปได้มากมาย เช่น โคมดอกบัว โคมแก้ว เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังสามารถเดินชมนิทรรศการประวัติความสำคัญของวันมาฆบูชา, อานิสงส์การจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้อีกด้วย โดยสามารถร่วมกิจกรรมบุญผ่านทาง Metaverse ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พิธีกรรมบุญในวันมาฆบูชาที่ 16 ก.พ. จะเริ่มในเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญสาธุชนร่วมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สั่งสมบุญ เสริมสิริมงคลให้กับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่ https://meta.dmc.tv หรือโทร. 02-831-1000

Leave a Reply