มมร.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ”

วันที่ 4 ธ.ค. 64  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พระเทพวัชรเมธี อธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาด้วยความพร้อมเพรียง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Leave a Reply