“เจ้าคณะปทุมธานี-สมเกียรติ” พบ “อนุชา” เสนอผลฟื้นฟูศีลธรรม ร.ร.รักษาศีล 5

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.256 เวลา 14.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายการต้อนรับพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ในโอกาสเข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนมุมมองอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานภารกิจด้านการส่งเสริมศีลธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายฯ อาทิ

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยหลักพุทธธรรม และวิถี 5ส สู่ฐานชีวิตใหม่), โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษาเพื่อฟื้นฟูศีลธรรม โรงเรียนรักษาศีล 5 (โรงเรียนต้นแบบ และห้องเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล 5) และโครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าดู คนอยู่ในบ้านน่ารัก (หมู่บ้านรักษาศีล 5) เป็นต้น โดยการประสานงานของนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม) พร้อมคณะ และมีนายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

Leave a Reply