ผู้ว่าฯลำพูนแจกจ่ายพืชผักสวนครัว ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” พร้อมขยายผลการคัดแยกขยะในทุกครัวเรือน

ผู้ว่าฯลำพูนแจกจ่ายพืชผักสวนครัว ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” พร้อมขยายผลการคัดแยกขยะในทุกครัวเรือน มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูนได้น้อมนำพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” มาปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจาก ที่ว่างภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างอาหารให้แก่หน่วยงาน บ้าน วัด โรงเรียน และประชาชน ตามนโยบาย “ผู้นำต้องทำก่อน” เพื่อขยายผลไปในทุกชุมชนและทุกครัวเรือน ร่วมกันสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนชาวจังหวัดลำพูน โดยได้เริ่ม Kick off ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมด้วย นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมและนำแนวคิดการดำเนินกิจกรรมไปเผยแพร่ต่อให้กับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า วานนี้ (10 พ.ย. 65) ได้นำผลผลิตจากการดำเนินโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นผลผลิตที่มากเกินกำลังบริโภค มามอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภค ให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเป็นตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จให้แก่พี่น้องประชาชนนำไปประยุกต์ใช้กับครัวเรือนของตนเอง โดยได้นำผลผลิตดังกล่าว มอบให้กับประชาชนในกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ของจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปประดับตกแต่งร้านในงานกาชาด ประจำปี 2565 ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-18 ธันวาคม 2565

นายสันติธร กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดลำพูนมีผลการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีครัวเรือนจำนวน 112,565 ครัวเรือน ปลูกผักมากกว่า 10 ชนิด รวมถึงมีครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน 112,565 ครัวเรือน

“นอกจากนี้ จังหวัดลำพูนยังได้รณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ประชาชนบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ทั้งการคัดแยกขยะในครัวเรือน และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน มุ่งสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs)” ด้วย” นายสันติธร กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply