พระสงฆ์ทั้งแบกหามสิ่งของ! ส่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ

วันที่ 25 ก.ย.2562 พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เป็นการช่วยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นรอบที่ 4 แล้ว ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ลำเลียงสิ่งของลงไปถวายพระสงฆ์และมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัยนำ้ท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี

“เป็นการได้เข้าไปช่วยเหลือถึงมือพระสงฆ์และชาวบ้านโดยตรงทั้งที่จังหวัด รัอยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษและอุบลราชธานี หลายรอบแล้ว ไปจังหวัดอุบลราชธานีรอบนี้เป็นชุดใหญ่และจะช่วยไปจนถึงช่วงฟื้นฟู พระสงฆ์และชาวบ้านไม่ทอดทิ้งกัน” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว

Leave a Reply