สื่อญี่ปุ่นบินลัดฟ้าถ่ายทำสกู๊ปข่าว “โคก หนอง นา จวนผู้ว่าฯเมืองคอน”

สื่อญี่ปุ่นให้ความสำคัญ “โคก หนอง นา” บินลัดฟ้าเยี่ยมชมพร้อมถ่ายทำสกู๊ปข่าว “โคก หนอง นา จวนผู้ว่าฯ เมืองคอน” เพื่อนำเสนอเผยแพร่สู่สายตาชาวญี่ปุ่น หนุนเสริมขยายผลสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบเดียวนี้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและร่วมพบปะพูดคุย ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปสกู๊ปข่าวรายการโทรทัศน์ประเทศญี่ปุ่นจากสำนักข่าวฮาชิโมโตะ โตเกียว ภายใต้การสนับสนุนของ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ โรงเรียนมัธยมยานากาวา นครศรีธรรมราช เพื่อนำไปเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยมี นายจตุพล ศรีดำ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

https://www.tiktok.com/@siampongnews/video/7234072476605484289?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7133457959530595842

“ในวันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้การต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวฮาชิโมโตะ โตเกียว รายการทีวีประเทศญี่ปุ่น พร้อมพบปะพูดคุยให้สัมภาษณ์ และถ่ายทำสกู๊ปข่าว เชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันเพื่อนำไปเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกิดจากความสนใจและการให้ความสำคัญของสำนักข่าวฮาชิโมโตะ โตเกียว ต่อ “โคก หนอง นา” จึงนับเป็นโอกาสที่ดียิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายสื่อสารมวลชนญี่ปุ่น และเป็นที่น่ายินดีว่า คณะสื่อมวลชนฯ ยังให้ความสนใจการขับเคลื่อนมิติด้านการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่และโลกใบนี้ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นอกเหนือจากการเยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา ภายในจวนผู้ว่าฯ โดยได้ชื่นชมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาขยายผลและต่อยอดตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน“ สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ หรือการปลูกไม้ต่าง ๆ ที่สามารถเก็บพืชผลกินได้ตลอดทั้งปี มาผสมผสานและขยายผลต่อยอดใน “โคก หนอง นา” ได้อย่างสอดคล้องลงตัว” ผวจ.อภินันท์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในช่วงท้ายว่า สิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนโคก หนอง นา และโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” นั้นต้องรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นความนิยมชมชอบของพี่น้องประชาชนผ่านหลักการ “ผู้นำต้องทำก่อน” โดยเริ่มจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพี่น้องประชาชน ได้นำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน อันเป็นพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นรากฐานของโคก หนอง นา และแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน“ ออกไปสู่สายตาประชาคมโลก ผ่านสกู๊ปข่าวนี้ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันและเป็นตัวอย่างที่ประจักษ์ชัดให้กับคนรุ่นต่อไป ได้นำไปเป็นแบบอย่างและความภาคภูมิใจของพวกเขาในอนาคต และสามารถเป็นต้นแบบให้กับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศได้นำสิ่งที่ดีของประเทศไทยไปขยายผล อันจะเป็นประโยชน์ให้กับโลกใบเดียวนี้ของพวกเราทุกคนต่อไป

Leave a Reply